Astrologie – fictie?

Om iets te kunnen zeggen over astrologie is het belangrijk om het begrijp astrologie eerst te positioneren. Astrologie is geen wetenschap. Dit wordt weliswaar door veel astrologen gepretendeerd, maar is absoluut onjuist. Je zou astrologie een alternatieve leefwijze kunnen noemen. Dat is denk ik een betere definitie, omdat het minder de intentie wekt dat het gaat om bewijsbare fenomenen. Sommige mensen noemen astrologie ook wel een pseudowetenschap (letterlijk onechte of valse wetenschap).

Maar als astrologie nu geen wetenschap is, wat is dan het nut ervan? Dat is denk ik een vraag die je jezelf over veel dingen die je doet zou kunnen stellen. Het antwoord ligt voor een groot deel in jezelf. In het leven gaat het niet alleen om objectieve zaken die wetenschappelijk aantoonbaar zijn. Zelf heb ik de neiging om het zelfs andersom te formuleren. De belangrijkste aspecten in mijn leven spelen zich op een emotioneel en dus subjectief vlak af.

Of astrologie voor jou iets kan betekenen hangt dus voor een groot deel af van de manier waarop jij daar zelf tegen aan kijkt en mee om gaat. Als je er voor open staat om jezelf te ontwikkelen en meer uit het leven te halen, zul je moeten zoeken naar mogelijkheden om dat doel te bereiken. Astrologie kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar er bestaan uiteraard veel meer mogelijkheden, zoals homeopathie, nlp, reiki, numerologie, tarot, enz. Allemaal alternatieve vormen die je kunnen helpen dichter bij jezelf te komen.

Natuurlijk bestaan er ook vormen die wetenschappelijke erkenning hebben. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan psychologie en psychotherapie. Ook dergelijke vormen maken gebruik van subjectieve beleving, maar doen dat aan de hand van modellen die wetenschappelijk erkend worden. Het ligt echter meestal niet voor de hand om gebruik van dergelijke vormen te maken als je jezelf eens kritisch onder de loep wilt nemen. Naar deze vormen wordt meestal pas gegrepen als iemand in een persoonlijke crisis terecht is gekomen.

Persoonlijk ben ik van mening dat de keuze van het model om aan jezelf te werken minder belangrijker is dan de instelling waarmee je dat doet. Misschien heb je wel eens een gesprek met iemand gehad die over zichzelf begon te praten en iets vertelde waarmee jij een probleem van jezelf wist op te lossen. In dat geval maak je helemaal geen gebruik van een model en kom je toch tot iets constructiefs. Dat is vaak het resultaat van de eigen (subjectieve) invulling van het verhaal van een ander.

Omdat alternatieve vormen zich graag op het vlak van emotionaliteit en subjectiviteit bewegen, bieden juist die vormen hele goede mogelijkheden om tot jezelf te komen. Bedenk dat een goede astroloog je nooit de les zal lezen, maar je als het ware een verhaal vertelt waar jij je eigen invulling aan geeft. Het verhaal dat de astroloog vertelt kan daarom best eens heel ander verhaal zijn dan het verhaal dat jij hoort (jouw interpretatie).

Een veel gehoorde opmerking is dat horoscoopteksten zo algemeen zijn dat ze op iedereen van toepassing zijn. Dat is niet altijd waar, maar ik denk dat juist die teksten tot de beste behoren! Dergelijke teksten geven je de mogelijkheid om aan een verhaal met behulp van je eigen zintuiglijke weergave systeem een eigen invulling te geven. Dat kan leiden tot nieuwe inzichten, die kunnen leiden tot persoonlijke groei. En het leuke is dat dezelfde tekst jaren later wederom tot hele andere nieuwe inzichten kan leiden…